RSS

Kościół Chorzów ul Bożogrobców

Z pierwszej


Temat: Wokalista zespołu Universe nie żyje
nie wiem, czy ktoś z Was wybiera sie na pogrzeb Mirka, ale jeśli tak, to tutaj info ze strony Universe:


Ceremonia pogrzebowa odprawiona zostanie w Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym w dniu 07.11.2007r. o godz. 11-tej. przy ul. Bożogrobców.
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=6382Temat: Remont ratusza w Chorzowie Starym

Ma nadzieję, że ponowne nadanie ważnej rangi budynkowi i sprowadzenie tu prawników ożywi całą dzielnicę.

Trochę przesadzona teza, ale życzę aby się spełniła. Na pewno będzie bliżej policji z niedalekiej komendy, ale sam obiekt na pewno poprawi oblicze i estetykę Chorzowa Starego. Myślę, że gdyby pozostałe kamienice na Mazurskiej odzyskały swój blask to aż do pl. Jana byłby ładny przykład zrewitalizowanej dzielnicy. Należy oczywiscie wziąć pod uwagę odnowienie Pl. św. Jana i remont ul. Siemianowickiej oraz pozostałych kamienic na ul. Bożogrobców, choć większość prezentuje dość dobry stan, więc gdyby dokończyć remont kościoła, Chorzów Stary zyskałby naprawdę nowe oblicze.
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=4643


Temat: Co dalej z miejską rzeźnią?
Porządek obrad XV sesji Rady Miasta Chorzów, która odbyła się 27 września 2007r. – godz. 9.00:

(...)
17.Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa śląskiego, zlokalizowanym na terenie Chorzowa – budynek przy ulicy Zjednoczenia 1.

18.Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa śląskiego, zlokalizowanym na terenie Chorzowa – budynek kościoła pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców 31.
(...)


www UM

***
Rzeźnia nikogo w UM nie obchodzi.
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=1122


Temat: Uroczystości Zakonu Bożogrobców
Uroczystości Zakonu Bożogrobców

9 czerwca 2006r. o godz. 17.00 w Kościele św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców rozpoczną się uroczystości Zakonu Bożogrobców,

związane z XI Inwestyturą Rycerskiego Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie. Msza św. rozpocznie uroczystości, a będą to obrzędy czuwania , w czasie których zostaną złożone przysięgi nowoprzyjetych dam i kawalerów oraz poświęcone stroje zakonne i dystynktoria. Błogosławieństwo Relikwiami Krzyża Świętego zakończy pierwszy dzień uroczystości. Druga część odbędzie się 10 czerwca br. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.Natomiast 23 czerwca br. również w Kościele św. Marii Magdaleny o godz. 18.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w 749 rocznicę nadania wsi Chorzów Zakonowi Bożogrobców przez Władysława Księcia opolsko-raciborskiego


UM Chorzów
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=892


Temat: Wieści z Rady
Dzisiejsza Sesja Rady Miasta Chorzów należała do wyjątkowo długich i obfitujących w gorące dyskusje. Złożyło się na to kilka czynników: ilość projektów uchwał była spora, kilka z nich budziło niemałe emocje, jak np. zmiana uchwały Nr XLII/827/06 z dnia 26.01.2006 r. w sprawie nagród i wyróżnień w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Również wiele emocji budziły projekty uchwał o nieodpłatnym przekazaniu gminie mieszkań przy ul. Bożogrobców 11 i Racławickiej 12. Również podjęto uchwały dotyczące udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla dwóch zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego, zlokalizowanych na terenie Chorzowa: Budynek Kościoła św. Barbary przy ul. 3 Maja 20 oraz budynek zlokalizowany przy ul. Zjednoczenia 1. Podjęto równiez uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok oraz podjęto uchwałę w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2006 r. To tak w wielkim skrócie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany przebiegiem sesji zapraszam do Biuletynu Informacji Publicznej (BiP) na stronie Urzędu Miasta. Wczorajsza sesja jednak będzie dodana za kilka tygodni, tak jak się to zwyczajowo dzieje. Podaje linka do strony BiP-u z sesjami: http://www.chorzow.um.gov...0d7c9df80b13bbd
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=1613


Temat: Dawne trasy i linie tramwajowe
Witamy Jacka !

Hmmm, najpierw mi przyszedł do głowy kościół Św. Barbary i ul. 3-go Maja, ale to raczej nie jest tam.
Z obiektów podobnych jakie się zachowały do dzisiaj to przychodzi mi do głowy dzielnica Chorzów Stary. W ciągu linii 12 jest taki mały jakby zameczek zaraz za zabudowaniami (rejon Bożogrobców). Mam nadzieję, że on tam jeszcze stoi, bo ostatnio jak tam byłem to raczej zastałem już ruiny. Akurat tam jest blisko jednotor.
Oczywiście mogę się mylić, ale takie rzeczy mi na szybko przychodzą do głowy.
Źródło: forum.tramwaje.slask.pl/viewtopic.php?t=119


Temat: Dawne trasy i linie tramwajowe

Witamy Jacka !

Hmmm, najpierw mi przyszedł do głowy kościół Św. Barbary i ul. 3-go Maja, ale to raczej nie jest tam.
(...) W ciągu linii 12 jest taki mały jakby zameczek zaraz za zabudowaniami (rejon Bożogrobców).


To nie jest ani kościół św. Barbary ani rejon Siemianowicka / Bżogrobców (takzwany Krajcok). Jestem z Chorzowa Starego, więc te obiekty znam dość dobrze. Co do tego "Zameczku" to jest to dawny szyb wentylacyjny Elżbieta, stoi do dziś i ma się nie najgorzej - jest ktoś, kto go dogląda i chce tam zrobić lokal, ale niestety zabrakło mu kasy na finalizację projektu.
Czekam na inne propozycje lokalizacji tych zdjęć, zwłaszcza, że wczoraj pojawiły sie wątpliwości, czy pierwsze zdjęcie jest zrobione rzeczywiście na zajezdni w Batorym.
Pozdrawiam, Jacek
Źródło: forum.tramwaje.slask.pl/viewtopic.php?t=119


Temat: Univers Mirek Breguła nie żyje
gdyby ktoś się wybierał na pogrzeb, to info ze strony Zespołu:


Ceremonia pogrzebowa odprawiona zostanie w Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym w dniu 07.11.2007r. o godz. 11-tej. przy ul. Bożogrobców.
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=3009


Temat: Historia Chorzowa, cz. I - Początki wsi Chorzów
Witam, tym postem rozpoczyna cykl krótkich artykułów historycznych.


Początki Chorzowa

Pierwsze wzmianki o osadzie koło Bytomia, która mogła dać początek wsi Chorzów pochodzą z listu papieża Innocentego II do biskupa gnieźnieńskiego - Jakuba ze Żnina datowanego na 1136 rok. W liście papież wspomina między innymi o "wsi Zversow koło Bytomia z wieśniakami, kopaczami srebra i dwoma karczmami". Prawdopodobieństwo że wieś Zversow to dzisiejszy Chorzów jest niewielkie. Bliższa jest teza, że papież miał na myśli inną wieś leżącą nieopodal Bytomia.

Innym, bardziej wiarygodnym dokumentem z tamtego okresu jest dokument wydany w 1198 roku przez patrarchę zakonu bożogrobców w Jerozolimie - Monachusa. W dokumencie patriarcha pisze do episkopatu, kleru zakonnego, rycerstwa, oraz wiernych Kościoła w księstwie polskim. W dokumencie wspomniana jest nazwa Coccha. Niestety podobnie jak w przypadku nazwy Zversov i tutaj nie ma żadnych dowodów świadczącym iż Coccha to Chorzów.

Następnym źródłem sugerującym istnienie Chorzowa w XIII w. jest wzmianka pochodząca wprawdzie z 1792 roku, jednak mówiąca o napaści Tatarów na wsie Chorzów i Dąb w 1241 roku. Autorem wzmianki jest ówczesny proboszcz chorzowski - Ludwik Bojarski. Tatarzy faktycznie mogli przechodzić przez Bytom, a dalej przez Chorzów w drodze do Raciborza, chociaż jest małe prawdopodobieństwo że zwiadowcy (gdyż była to grupa zwiadowcza) atakowali by małe wsie, dlatego i ta wzmianka jest mało prawdopodobna.

Pomimo braku dokumentów, udało się ustalić na podstawie znalezionych kości i przedmiotów codziennego użytku że życie na terenach dzisiejszego Chorzowa Starego (czyli wsi Chorzów) istniało już w X wieku. Oprócz opisanych przezemnie wyżej nazw Zversov i Coccha, w średniowiecznych dokumentach pojawiają się także nazwy Harzew, Chorevo, Charev, Chareu.

Pierwszym (i chyba najważniejszym) dokumentem jest akt lokacji z 1257 roku, wydany zakonowi bożogrobców miechowickich. Aktu nadania dwóch wsi (Chareu i Belobreze) bożogrobcom dokonał w Czeladzi w święto św. Jana Chrzciciela książe opolsko-raciborski - Władysław.

Wiele osób zadaje sobie pytanie skąd się wzięła nazwa Chorzów. Jedna z hipotez głosi iż wzięła się on od imienia "Charz" co z kolei wywodzi się od Zachariasz. Nie wiemy jednak kim był ów Zachariasz.

Plan sytuacyjny Chorzowa przez lata był ten sam. Główną ulicą była obecna ul. Bożogrobców, kościół parafialny stał na miejscu dzisiejszego kościoła św. Marii Magdaleny, wzdłuż głównej ulicy usytuowane były zagrody, a zaraz za nimi pola. Układ ten pozostał po dziś dzień.

c.d.n

Bibliografia: Jan Drabina-Historia Chorzowa od średniowiecza do 1968 roku.
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=102